คำถามจากนาซ่า ของที่ต้องมียามฉุกเฉิน คุณเตรียม ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ไว้แล้วหรือยัง?

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/06/2012
ที่มา: 
แปลโดย โครงการรวมพลังรับมือภัยพิบัติ National Disaster Task Force - Thailand http://fb.kapook.com/download/EmergancySupplyKit-TH.pdf
ไฟล์แนบขนาด
EmergancySupplyKit-TH.pdf3.03 MB