วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
15/02/2008
ที่มา: 
สุจิตต์ วงษ์เทศ กองทุนสุนทรภู่ www.sunthornphu.com
ไฟล์แนบขนาด
wattheptida.pdf4.53 MB