เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง การบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL): สังคมเศรษฐกิจไทยได้อะไร