แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย - พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/07/2008
ที่มา: 
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย TK park สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สสส.
ไฟล์แนบขนาด
12พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ.2551.pdf126.6 KB