ทำไมคนยุคนี้จึงไม่อยากให้คนอื่นดีกว่าตน?

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
30/11/2007
ที่มา: 
ระพี สาคริก
ไฟล์แนบขนาด
.doc45.5 KB