คำสารภาพของนายตี๋ต่อหน้าท่านปัญญานันทะภิกขุ B

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/05/2009
ที่มา: 
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต)
  • Artist: pridi
  • หัวข้อ: tape audio
  • ตามรอย: 1
  • Year: 2006
  • Length: 58:36 minutes (53.66 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

คำสารภาพของทายตี๋ B

จ.ม.ขอขมาของทายตี๋ A