อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนตำรวจเอก พระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง สาคริก)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
15/06/2009
ที่มา: 
ศ.ระพี สาคริก

ณ เมรุ วัดมกุฏกษัตริยาราม
วันเสาร์ที่ 19 กันยายม พ.ศ. 2541

ไฟล์แนบขนาด
rapeebook006.pdf25.34 MB