หนังตะลุง

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - บอกเรื่อง

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - ออกปรายหน้าบท

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - ออกพระอิศวร

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - ออกฤๅษี

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

หนังตะลุง - ขั้นตอนในการแสดงหนังตะลุง

ขั้นตอนในการแสดงหนังตะลุง

หนังตะลุง - ดนตรีหนังตะลุง

ดนตรีหนังตะลุง

หนังตะลุง - การสร้างโรงหนังตะลุง

การสร้างโรงหนังตะลุง

หนังตะลุง - ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง

ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง

Syndicate content