ภาษามอญ

แบบเรียนภาษามอญ - บทที่ 2/13 พยัญชนะอโฆสะสะกดแม่กอน

แบบเรียนภาษามอญ - บทที่ 2/13 พยัญชนะอโฆสะสะกดแม่กอน

ฟังเสียงและอ่านจากต้นฉบับได้ที่ :http://www.monstudies.com/show_content.php?topic_id=269&main_menu_id=27

 

Syndicate content