ภาษาถิ่น

ชนเผ่าลีซู - การนับวัน

 ชนเผ่าลีซู : การนับวัน

ชนเผ่าลาหู่ - เรียนภาษาลาหู่กับคนลาหู่กันเถอะ

ชนเผ่าลาหู่ : เรียนภาษาลาหู่กับคนลาหู่กันเถอะ

ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - ปฏิทิน 3 การนับวัน

ชนเผ่าเมี่ยน : การนับวัน  

ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - ปฏิทิน 2 การนับเดือน

ชนเผ่าเมี่ยน : การนับเดือน

Syndicate content