ภาคใต้

หนังกั้น ทองหล่อ

Click to play
4.32 MB

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

ผู้จัดทำเว็บไซต์มรดกใต้ดอทคอม คุณอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร
[email protected]
โทรศัพท์ ๐๑-๘๕๔๔๔๗๒

คณะที่ปรึกษา

หนังตะลุง - การสืบทอดการแสดงและพิธีกรรม

การสืบทอดการแสดงและพิธีกรรม
         

หนังตะลุง - การแข่งขันประชันโรง

การแข่งขันประชันโรง
         

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - บอกเรื่อง

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - ออกปรายหน้าบท

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - ออกพระอิศวร

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - ออกฤๅษี

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

หนังตะลุง - ขั้นตอนในการแสดงหนังตะลุง

ขั้นตอนในการแสดงหนังตะลุง

หนังตะลุง - ดนตรีหนังตะลุง

ดนตรีหนังตะลุง

Syndicate content