นิราศพระบาท

สังข์ทอง

สังข์ทอง เป็นบทละคร ที่มีมาแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา »

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑

มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑
ทสพร
ฉบับวิงวอนหลวง(ล้านนา)
ทสพร ๑๙ คาถา

Syndicate content