เศรษฐศาสตร์ (405)

ตอนที่ 49 : ผู้แทนการค้ากรีชเยือนไทย


2:18 minutes (1.32 MB)

ตอนที่ 40 : ธุรกิจแฟรนไซส์ในอเมริกา


2:02 minutes (1.16 MB)

ตอนที่ 33 : งานแสดงสินค้าในลาว


2:08 minutes (1.22 MB)

ตอนที่ 30 : เปิดประตูการค้ากับสวีเดน(นักออกแบบ)


2:01 minutes (1.16 MB)

ตอนที่ 26 : การค้าไทย - ลาว


2:02 minutes (1.17 MB)

ตอนที่ 15 : เปิดประตูการค้ากับสวีเดน


2:02 minutes (1.17 MB)
Syndicate content