เผาปิฎกไตรเป็นเชื้อไฟแห่งปัญญา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช:ผู้แปลและเรียบเรียง, เรจินัลด์ เรย์

ตอนที่ 1

บทความแปลที่ให้ความสำคัญกระบวนการการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ เส้นทางการปฏิบัติมากกว่าความเชื่อหรือหลักธรรมทางศาสนา

เรจินัลด์ เรย์ เขียน
วิจักขณ์ พานิช ถักทอและร้อยเรียง
าก “Books that burn” ในวารสาร “Shambhala Sun” ฉบับเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๐๔

ตอนที่ 2

สิ่งสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ด้านใน ก็คือ ความรู้จะต้องไม่ถูกยื่นต่อให้กันเหมือนวัตถุ ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในหัวใจแห่งคำสอน และสามารถส่งผ่านแรงดลใจนั้นไปยังศิษย์ แรงบันดาลใจนี้เองที่จะนำให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการฝึกฝนตนเอง บ่มเพาะพลังทางปัญญาทั้งจากการฟัง การใคร่ครวญด้วยใจ และการภาวนา

 

ไฟล์แนบขนาด
tripitakapt1.pdf83.42 KB
tripitakapt2.pdf84.03 KB