ธรรมะแห่งความดับทุกข์ - พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมร สี)(Part 3/3)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/11/2008
ที่มา: 
ถอดเทปจากเทศนาธรรมของพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมร สี)

เสียงอ่านหนังสือธรรมะแห่งความดับทุกข์ - ถอดเทปจากเทศนาธรรมของพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมร สี)

ธรรมะแห่งความดับทุกข์ ดูความปรุงแต่ง

การดับทุกข์ไม่ได้ยากอะไร
เพียงแค่เห็นชีวิตของเราเหมือนดูละครหลังข่าว
เห็นแล้วก็ผ่านไป
ไม่ต้องคิดว่าเราเป็นพระเอก นางเอก
ไม่ต้องคิดว่าเราเป็นผู้ร้าย
ดูมันไปเรื่อยๆ
สนุกก็รู้ว่าสนุก
เศร้าก็รู้ว่าเศร้า

แต่ไม่ต้องเอามันมาเป็นความทุกข์ของเรา