สุรศักดิ์ เขมรํสี

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ธรรมะแห่งความดับทุกข์ - พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมร สี)(Part 3/3)

Click to play
22.43 MB

เสียงอ่านหนังสือธรรมะแห่งความดับทุกข์ - ถอดเทปจากเทศนาธรรมของพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมร สี)

ธรรมะแห่งความดับทุกข์ ดูความปรุงแต่ง

ธรรมะแห่งความดับทุกข์ - พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมร สี)(Part 2/3)

Click to play
43.7 MB

เสียงอ่านหนังสือธรรมะแห่งความดับทุกข์ - ถอดเทปจากเทศนาธรรมของพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมร สี)

ธรรมะแห่งความดับทุกข์ ดูความปรุงแต่ง

การเจริญภาวนา (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

การเจริญภาวนานั้นมี 2 อย่าง คือ การเจริญสมถภาวนา และการเจริญวิปัสสนาภาวนา

สมถภาวนา เป็นการปฏิบัติเพื่อยังจิตให้เข้าถึงความสงบ โดยเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จนกระทั่งจิตนิ่งสงบเป็นสมาธิ