วิเคราะห์งานเขียนของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/03/2009
ที่มา: 
วิทยากร เชียงกูล สำนักพิมพ์วิญญูชน
วิเคราะห์งานเขียนของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

โดย วิทยากร เชียงกูล

สำนักพิมพ์วิญญูชน ISBN : 974-282-568-8
ทุกวันนี้มีการทำบาป และก่ออาชญากรรม

ในนามของนักเศรษฐศาสตร์ ในระบบเศรษฐกิจ

และในการพัฒนาเศรษฐกิจ.... ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ไฟล์แนบขนาด
puay023.pdf4.37 MB