ปาฐกถา

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

การแสดงปาฐกถาพิเศษ - โดย ดร.ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ (ครั้งที่ 9)

จัดโดย คณะเศษรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ระบบอุปถัมป์ กับการพัฒนาสังคม : ด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย]

การแสดงปาฐกถาพิเศษ - โดย ดร.ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ (ครั้งที่ 9)

การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ครั้งที่ 10 (วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550)

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จารีตธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม

รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10 "จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม"

ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10 "จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม"
วันที่ : วันที่ 9 มีนาคม 2550
เวลา : 9.00 น.