อนาคตประเทศไทย

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

อนาคตประเทศไทย การสนทนาระหว่าง 2 นักคิด ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ ศ.เสน่ห์ จามริก

อนาคตประเทศไทย การสนทนาระหว่าง 2 นักคิด ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ ศ.เสน่ห์ จามริก    
โดย: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)