คู่มือนำทางชีวิต...รักพ่อ เพื่อพ่อ

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

คู่มือนำทางชีวิต...รักพ่อ เพื่อพ่อ

กรณีศึกษาการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง