ซิ่นหมี่

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00062 เสื้อขาว (2)

ลำดับที่ 00062 เสื้อขาว (2)

ลำดับที่ :  00062

รหัส :  01-22-06-000062

ชื่อผ้า :  เสื้อขาว (2)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 50

ยาว :  58

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00061 เสื้อขาว (1)

ลำดับที่ 00061 เสื้อขาว (1)

ลำดับที่ :  00061

รหัส :  01-22-06-000061

ชื่อผ้า :  เสื้อขาว (1)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 52

ยาว :  55

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00060 เสื้อดำ (4)

ลำดับที่ 00060 เสื้อดำ (4)

ลำดับที่ :  00060

รหัส :  01-22-06-000060

ชื่อผ้า :  เสื้อดำ (4)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 49

ยาว :  53

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00059 เสื้อดำ (3)

ลำดับที่ 00058 เสื้อดำ (3)

ลำดับที่ :  00059

รหัส :  01-22-06-000059

ชื่อผ้า :  เสื้อดำ (3)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 50

ยาว :  52

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00058 เสื้อดำ (2)

ลำดับที่ 00058 เสื้อดำ (2)

ลำดับที่ :  00058

รหัส :  01-22-06-000058

ชื่อผ้า :  เสื้อดำ (2)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 51

ยาว :  61

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00057 เสื้อดำ (1)

ลำดับที่ 00057 เสื้อดำ (1)

ลำดับที่ :  00057

รหัส :  01-22-06-000057

ชื่อผ้า :  เสื้อดำ (1)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 44

ยาว :  54

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00056 ที่นอนไทครั่ง (2)

ลำดับที่ 00056 ที่นอนไทครั่ง (2)

ลำดับที่ :  00056

รหัส :  01-21-11-000056

ชื่อผ้า :  ที่นอนไทครั่ง (2)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 57

ยาว :  195

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 หลัง

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00055 ที่นอนไทครั่ง (1)

ลำดับที่ 00055 ที่นอนไทครั่ง (1)


ลำดับที่ :  00055

รหัส :  01-21-11-000055

ชื่อผ้า :  ที่นอนไทครั่ง (1)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 55

ยาว :  174

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 หลัง

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00054 ผ้าตุง (3)

ลำดับที่ 00054 ผ้าตุง (3)

ลำดับที่ :  00054

รหัส :  01-20-04-000054

ชื่อผ้า :  ผ้าตุง (3)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 65

ยาว :  167

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00053 ผ้าตุง (2)

ลำดับที่ 00053 ผ้าตุง (2)

ลำดับที่ :  00053

รหัส :  01-20-04-000053

ชื่อผ้า :  ผ้าตุง (2)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 56

ยาว :  167

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ผืน