การละเล่นพื้นบ้าน

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

กว่าง แมลงนักสู้ผู้สง่างาม

กว่าง แมลงนักสู้ผู้สง่างาม
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

                

 

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - บอกเรื่อง

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - ออกปรายหน้าบท

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - ออกพระอิศวร

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง - ออกฤๅษี

Watch this video!

ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อวิดีทัศน์

หนังตะลุง - การสร้างโรงหนังตะลุง

การสร้างโรงหนังตะลุง

หนังตะลุง - ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง

ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง

หนังสุเมธน้อย ซุปเปอร์เปี๊ยก

Watch this video!

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

ผู้จัดทำ
นายอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร
moradokthai@hotmail.com
โทรศัพท์ ๐๑-๘๕๔๔๔๗๒

คณะที่ปรึกษา

หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล

Watch this video!

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

ผู้จัดทำ

นายอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร
moradokthai@hotmail.com
โทรศัพท์ ๐๑-๘๕๔๔๔๗๒