นโยบายในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโลก

นโยบายในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโลก    
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : แปลและเรียบเรียงโดย รศ.นพ.ยงยุทธ ขจรธรรม
ความยาว : 24 หน้า

วันสุขภาพจิตโลก

วันสุขภาพจิตโลก

พระเนตรขวาของในหลวง

พระเนตรขวาของในหลวง

ตอนที่ 47 : ศูนย์กลางสุขภาพเอเชีย


2:20 minutes (1.34 MB)
Syndicate content