ตอนที่ 14 : ความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ


2:02 minutes (1.17 MB)

ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์

Watch this video!

บริการสุขภาพไทยไปไกลทั่วโลก

Watch this video!
Syndicate content