รำบายศรีสู่ขวัญ

รำบายศรีสู่ขวัญ

เป็นการแสดงที่สวยงามอีกชุดหนึ่งของชาวอีสาน ใช้ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ
หรือเชิญขวัญในการต้อนรับแขกเมือง หรือแขกสำคัญๆ
ปัจจุบันอาจใช้ในงานเบ็ดเตล็ดก็ได้

รำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 

รำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

รำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

รำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รำแม่บทใหญ่

 

แม่บทใหญ่

ชุดแม่บทใหญ่ 18 คำกลอน วิทยาลัยนาฏศืลป์ กรมศิลปากร
และวิทยาลัยครูที่เปิดสอนวิชานาฏศิลป์เป็นวิชาเอก ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรให้เป็นวิชาบังคับ
เนื้อเพลง

รำแม่บทเล็ก


รำแม่บทเล็ก

เพลงหน้าพาทย์

 

รำไทย -เพลงช้าเพลงเร็ว

 
เพลงช้า-เพลงเร็ว(อย่างตัด)

รำวง และ รำโทน

รำวงและรำโทน
 

รำวงมาตรฐาน -เพลงบูชานักรบ

เพลงบูชานักรบ

คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

รำวงมาตรฐาน -เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

            เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
        คำร้อง  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
        ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

Syndicate content