ศิลปะและการบันเทิง (699)

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 1

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 1

เรื่องที่ 1 เหล้า(นิทานชาวไทเขิน)

เรื่องที 2 ควายสามเขา(นิทานชาวไทเขิน)

เรื่องที่ 3 ไอ่หานหมี (นิทานชาวไทยวน)

Syndicate content