สังคมวิทยา (111)

จงเอาใจเขาใส่ใจเรา

จงเอาใจเขาใส่ใจเรา

จงอยู่อย่างรู้เขารู้เรา

จงยกผู้อื่นไว้เหนือตนเอง

เคล็ดลับในการแก้ปัญหาชีวิต

คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว

คนมักใหญ่ใฝ่สูง

ของใคร ใครก็ย่อมรัก

Syndicate content