จิตกรนอนสู้ชีวิต - สารคดียิ้มสู้

Watch this video!

กำแพงปัญญา

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลสร้างสรรค์
ทีมหญิงใหญ่

เขาวงกต

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลสร้างสรรค์
นายอนุรักษ์ จันทร์ดำ

กำแพงรัก

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลประทับใจผู้ชม
ทีมชายน้อย

The Destination of Life

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลดีเด่น
ทีม DOGFILM
1. นายดิษพงศ์ วงศ์อร่าม
2. นางสาวชัคคนตา เพ็งอุดม

โปรดเอื้อเฟื้อเด็ก สตรี และคนชรา

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลสร้างสรรค์
ภูมิพัฒน์ อารยะธนิตกุล

เฮ้ย

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลสร้างสรรค์
ไท ประดิษฐเกษร

ทางเลือก

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลประทับใจผู้ชม
นายธานี พิมพัฒน์

อ้วน

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลดีเด่น
1. ธนากร ลีระมาศ
2. นายสุธี หอมละออ

รู้จักทุกข์ รู้จักสุข

Watch this video!

ผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
รางวัลดีเด่น
นางสาวชญานุช วีรสาร

Syndicate content