รวมตัวชี้วัดเกี่ยวกับ "ความอยู่เย็นเป็นสุข"

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/12/2007
ที่มา: 
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

สปรส. ได้รวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็น "ความอยู่เย็นเป็นสุข" ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ใช้ในต่างกรรมต่างวาระกันไว้ รวมทั้งหมด 8 กลุ่มตัวชี้วัด

ไฟล์แนบขนาด
indexhappyness.pdf1.85 MB