ความรู้พื้นฐานทางวัฒนธรรม (19)

กว่าจะเป็นลำปาง

กว่าจะเป็นลำปาง -จากหนังสือนครลำปาง

จาก เว็บไซต์วิถีชาวบ้านของ ครูศรีจันทรัตน์  กันทะวัง

นิคมสร้างตนเองกิ่วลม เขต 16 ท้องถิ่นชนบทลำปางที่ยังเหลืออยู่

นิคมสร้างตนเองกิ่วลม เขต 16 ท้องถิ่นชนบทลำปางที่ยังเหลืออยู่
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

เชียงใหม่ในอตีด

สะพาน นวรัฐ (ขัวเหล็ก) กาดมั่ว กาดหลวงหรือกาดวโรรส ถนนท่าแพ กำแพงเมืองบริเวณแจ่งหัวลิ

ภาพเก่า : เชียงใหม่ในอตีด

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: http://www.geocities.com/lanna_thai/index.htm

เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประวัติศาสตร์ล้านนา - เจ้าเมืองเชียงใหม่สมัยราชวงศ์กาวิละ (เจ้าเจ็ดตน)

เจ้าเมืองเชียงใหม่สมัยราชวงศ์กาวิละ (เจ้าเจ็ดตน)

1. พระเจ้ากาวิละ (พ.ศ. 2325 – 2356)
----------------------------------------------------------------------------------

Syndicate content