"ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียน เจ้าพนักงานผู้ตรวจ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
30/11/2007
ที่มา: 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงวัฒนธรรม
ไฟล์แนบขนาด
ae7fd38614.pdf55.22 KB