พราะราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
30/11/2007
ที่มา: 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงวัฒนธรรม
ไฟล์แนบขนาด
d9e7910621.pdf624.63 KB