My Dream…คือความใฝ่ฝันของฉัน บางส่วนของเรียงความฉบับภาษาอังกฤษโดยเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/11/2007
ที่มา: 
นายวัฒนชัย นิรันดร กรมอเมริกาและแปซิฟิคใต้ กระทรวงการต่างประเทศ
ไฟล์แนบขนาด
Saranrom_34_17.pdf93.35 KB