กระทรวงบัวแก้วเชิญคณะสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิม 12 ประเทศเยือนไทย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/11/2007
ที่มา: 
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ไฟล์แนบขนาด
12 ประเทศเยือนไทย1.doc26 KB