จิตอาสาพลังสร้างโลก (คำนำ,สารบัญ)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
14/12/2007
ที่มา: 
ศูนย์คุณธรรม

บทเรียนรู้จากขบวนการพุทธฉือจี้ไต้หวันขบวนการที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์

ไฟล์แนบขนาด
70_5927.pdf69.82 KB