จิตที่ตื่นรู้ เบิกบาน เป็นพุทธะ- พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโธ)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
11/05/2009
ที่มา: 
www.dhammajak.net
ไฟล์แนบขนาด
Cha5.doc49.5 KB