พรปีใหม่ไม่ใช่แค่ให้รวย - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 24:22 minutes (2.79 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)