จะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุข - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 49:37 minutes (5.68 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)