บริหารคนต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 82:22 minutes (9.43 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)