สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน - พระพรหมคุณาภรณ์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/12/2010
ที่มา: 
วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • Length: 110:00 minutes (12.59 MB)
  • Format: Stereo 22kHz 16Kbps (CBR)