วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
06/06/2008
ที่มา: 
www.islamhouse.com, www.musilmthai.com, www.olddreamz.com, , มุสลิมไทย, อิสลามเฮาส์, สำนักวิจัยและค้นคว้ามหาวิทยาลัยอิสลามนครมะดีนะฮฺ:ผู้เขียน, ประเสริฐ(อับดุลลอฮฺ) ประสานการ:ผู้แปล, ซุฟอัม อุษมาน:ผู้ตรวจทาน, เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอิสลามนครมะดีนะฮฺ
ไฟล์แนบขนาด
th3320[1].pdf717.56 KB