วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
09/06/2008
ที่มา: 
Rabindranath Tagore, www.olddreamz.com, www.poemhunter.com
ไฟล์แนบขนาด
rabindranath_tagore_2004_9.pdf759.68 KB