"ไกรสิทธิ์" วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดชุมพร : การศึกษาวิเคราะห์ (2526)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/06/2008
ที่มา: 
ม.ศิลปากร
เลขหมู่ PL4208.9.ช7ว35 2526
ชื่อผู้แต่ง วนิดา พิเศษพงษา
ชื่อวิทยานิพนธ์ "ไกรสิทธิ์" วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดชุมพร : การศึกษาวิเคราะห์ ("Krai Sit " a literary work of Champhon province : an analytical study)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาจารึกภาษาไทย
ไฟล์แนบขนาด
Title_page.pdf103.7 KB
Abstract.pdf158.21 KB
Content.pdf139.54 KB
Chapter1.pdf606.98 KB
Chapter2.pdf1.02 MB
Chapter3.pdf715.96 KB
Chapter4.pdf1.49 MB
Chapter5.pdf671.43 KB
Chapter6.pdf144.53 KB
Appendix_A.pdf1.71 MB
Appendix_B.pdf5.08 MB