เพลงซับน้ำตา...สู้นาร์กีส


Embed: 

Download the original : 4837_BurmaSub.wmv

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/06/2008
ที่มา: 
คำร้อง/ทำนอง:ภูมิวัฒน์ นุกิจ, เรียบเรียง/ขับร้อง:พิศาล บุพศิริ, ดูแลการผลิต:ชิด วงแม่น้ำ, ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพม่า, กลุ่มรองเท้าแตะ, www.9dern.com

เพลงซับน้ำตา...สู้นาร์กีส 

คำร้อง/ทำนอง:ภูมิวัฒน์ นุกิจ

เรียบเรียง/ขับร้อง:พิศาล บุพศิริ

ดูแลการผลิต:ชิด วงแม่น้ำ

ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพม่า

กลุ่มรองเท้าแตะ, www.9dern.com