วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
16/06/2008
ที่มา: 
Friedrich Wilhelm Nietzsche:ผู้แต่ง, กีรติ บุญเจือ:ผู้แปลและเรียบเรียงบางส่วน, www.olddreamz.com
ไฟล์แนบขนาด
1.doc435.5 KB