วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
16/06/2008
ที่มา: 
www.olddreamz.com, 777 แก้วสารพัดนึก, http://www.thaihp.com/aesop/index.html

๗๗๗ แก้วสารพัดนึก
หนังสือและเอกสารเก่าเหล่านี้มีแหล่งข้อมูลจาก ห้องสมุด "๗๗๗ แก้วสารพัดนึก"
ของคุณเจ็ตกรแห่ง geocities.com/kit119 ผู้มีความอุสาหะ วิริยะ ค้นหาและรวบรวมเอาไว้ ในรูปของ text files
เนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวอาจปิดตัวไปแล้ว เป็นที่น่าเสียดาย
จึงได้นำบางส่วนมาเก็บไว้ที่นี่เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป
ขอได้รับความขอบคุณจาก Old Dreamz มา ณ ที่นี้

ไฟล์แนบขนาด
aesop.txt26.21 KB