โรคปวดประสาทสมองเส้นที่ห้า - ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับ นายแพทย์อาจินต์ บุณยเกตุ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/11/2008
ที่มา: 
ไฟล์บรรทึกเสียงจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับ นายแพทย์อาจินต์ บุณยเกตุ

เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับ
นายแพทย์อาจินต์ บุณยเกตุ

 

     เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดกับตัวผม....

ไม่ว่าจะพูดที่ไหนกี่สิบกี่ร้อยครั้งก็อย่างนี้

ผมจะเริ่มเล่าเรื่องว่า....

ผม(นายแพทย์อาจินต์ บุณยเกตุ)

ได้ป่วยด้วยโรคปวดประสาทสมองเส้นที่ห้า

(ประสาทสมองมี 12 คู่)

เริ่มเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นอายุราว ๆ 16-17 ปี

ตอนนั้นพอดีเกิดสงครามอินโดจีน

และก็เป็นเรื่อยมาระหว่าง สงครามโลกครั้งที่ 2

เป็นๆ หายๆ โดยมีอาการปวดประสาทด้านขวา

ตั้งแต่เบ้าตาขึ้นไปถึงกลาง กระหม่อม

ปวดอยู่ซีกเดียว ตอนนั้นยังเป็นหนุ่มแน่น

อายุยังน้อย อาการก็ไม่ค่อยทรมานรุนแรงมากนัก

กินยาแก้ปวดแรงๆ ก็พอบรรเทาไปได้

เคยขอให้อาจารย์ที่ศิริราชตรวจ

ท่านก็บอกว่า สายตามีส่วนช่วยทำให้ปวดได้

เพราะสายตาไม่ดี

ผมก็เลยสวมแว่นตามาตั้งแต่อายุ 20 ปี

 

และต่อจากนั้น