บุณยเกตุ

โรคปวดประสาทสมองเส้นที่ห้า - ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับ นายแพทย์อาจินต์ บุณยเกตุ

Click to play
65:57 minutes (15.1 MB)

เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับ
นายแพทย์อาจินต์ บุณยเกตุ

 

     เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดกับตัวผม....

ไม่ว่าจะพูดที่ไหนกี่สิบกี่ร้อยครั้งก็อย่างนี้

ผมจะเริ่มเล่าเรื่องว่า....

Syndicate content