แด่วิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิต - ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2008
ที่มา: 
จัดพิมพ์โดยฝ่ายวิชาการ โครงการห้องสมุดกล้วยไม้ระพี สาคริก ISBN : 974-87234-0-2

บางคนชอบพูดว่า คุณครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง แต่ที่จริงนั้นมิใช่

ครูคือผู้สร้างบุญกุศลเป็นสรณะ จังมีแต่การให้จากหัวใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง โดยไม่นึกถึงบุญคุณ ซึ่งหวังว่า ตนต้องได้รับผลตอบแทนใดๆทั้งนั้น

คงมีแต่ความสุข จากการกระทำของตน อันมีผลส่งให้ชนรุ่นหลังอุทิศตน มุ่งมั่นทำงานให้แก่สังคม และเข้าถึงสัจธรรมได้อย่างลึกซึ้ง

ไฟล์แนบขนาด
KU0057450 (33).pdf15.67 MB