ผลงานด้านบทความของ วิทยากร เชียงกูล (2/5)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
19/12/2008
ที่มา: 
ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล

---------- ---------------------------- ----------

การเมืองใหม่ต้องการการค้นคว้าที่กว้างและลึกมากขึ้น

ข้อคิดเตือนใจจาก Mihaly Csikzentmihalyi

โลกาภิวัตน์กับการเมืองใหม่ในสังคมไทย

คำคมเกี่ยวกับความสุขของนักปราชญ์-นักเขียนหลายยุค (๒๑)

ต้องสร้างวัฒนธรรมพลเมือง จึงจะสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้ได้

ความสำเร็จของพันธมิตรในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

การปฏิรูปประเทศไทย : กรณีการเมืองใหม่

---------- ---------------------------- ----------

ไฟล์แนบขนาด
vitayakon foo2.doc88.5 KB